06 jul 2018 07:30 € 25 | € 35

Busreis naar Keizersrande en Strowijk

Keizersrande – De bodem die ons voedt , de biodiversiteit gestimuleerd
Strowijk – Sociale woonwijken mede opgetrokken en beheerd met de bewoners en opgetrokken in stro

Keizersrande
Samen met jonge mensen van bij ons die landbouwer willen worden gaan we op bezoek naar Keizersrande bij Diepeveen. We bezoeken er een natuurderij. Natuurderij Keizersrande is een modern biologisch dynamisch landbouwbedrijf. De bedrijfsvoering van de Natuurderij is gebaseerd op het beheersconcept ‘Boeren voor Natuur’. Dit concept houdt in dat de agrarische exploitatie van het landgoed geheel ten dienste staat van de natuur- en landschapswaarden binnen het hele gebied. Daarbij wordt gestreefd naar een gesloten kringloop, waarbij bijvoorbeeld de granen uit de akkerbouw en de grassen van de weidelanden gebruikt worden als voedsel voor de veestapel, die op zijn beurt weer zorgt voor bemesting van het gebied.

Strowijk
Daarna gaan we naar Strowijk bij Nijmegen. Hier staat het grootste strogebouw in Nederland maar het belangrijkste is dat deze woonwijk in overleg tussen de provincie Gelderland, een woningcorporatie en de bewoners , door de bewoners zelf werd opgebouwd. Twee merkwaardige wijken naast elkaar die echt kunnen inspireren tot duurzaam bouwen , maar ook tot het opbouwen van gemeenschapszin en samenwonen. Eén van de door de bewoners gekozen straatnamen is de Karl Marxstraat.

Deelnemers brengen best een paar laarzen mee!