26 sep 2019 20:00 - 26 sep 2019

Brutopia: De dromen van Brussel met Pascal Verbeken

Is Brussel “a hellhole” volgens Trump?
Of gewoon een stad met een hoek af?
Waar komt die hoek vandaan? Wie heeft
daarvoor gezorgd?
Die 180 nationaliteiten die er verzameld
zijn? Of de geschiedenis: de stad die in
handen viel van ritselaars, hogere adel,
projectontwikkelaars, hooghartige
eurocraten die neerkijken op de onderlaag
van de bevolking! Carrieristen die er
doorheen lopen en straks weer
verdwijnen… Politici die het spelletje
meespeelden!
Megalomane projecten dreven de arme
bewoners uit hun huizen: denk even terug
aan wat de wolkenkrabbers van de
Noordwijk teweeg hebben gebracht…
Een kaalslag…
Brussel heeft haar regering al klaar, met
vele beloften, grootse ideeën. De nieuwe
utopie? Zouden we niet beter de
dynamiek van de vele wijkcomités bij de
zaak betrekken? We zullen zien!
*****
Deze voordracht is een gezamenlijk initiatief
van verschillende Groot-Leuvense en Herentse
verenigingen: Hart Boven Hard, Beweging.net,
Curieus, Vermeylenfonds Leuven, KWB,
Masereelfonds, het Centrum, Kan-Kan.
*****
Pascal Verbeken – Een auteur die boeiend vertelt…en
zijn boeken met plezier signeert…

Vu. En info: Brigitte.Debal@skynet.be, Vionawestra@kankan.be

Facebook

Toegang: 5€ (reserveren niet noodzakelijk)