19 mrt 2020 20:00 € 4 | € 6

Uitgesteld – BraeMgebouw van de VUB, (her)ontdekking van identiteit

Dit academiejaar 2019-2020 bestaat de VUB 50 jaar. Tegelijkertijd wordt een eerste belangrijke stap in het renovatieproces van het rectoraatsgebouw gezet. Het is de bedoeling om dit iconisch gebouw, ontworpen door de architect Renaat Braem, een nieuwe toekomst te geven met respect voor zijn bijzondere kwaliteiten. Het rectoraatsgebouw belichaamt immers de ideologie van de VUB.
De vormentaal, de ellips, de luifel en de alom aanwezige symboliek in de muurschilderingen dragen allen de tekens van een wereldbeschouwing op basis van de vrije wetenschap.
De voordracht door Charlotte Nys, professor aan de VUB, vertelt de herontdekking van de kwaliteiten en de identiteit van dit gebouw en geeft inzicht in het huidig renovatieproces.

Architect Charlotte Nys renoveert met haar bureau Origin Architecture, het Braemgebouw (gekend als gebouw M op de campus in Etterbeek). Ze wil dit poëtische, anti-dogmatische symbool van een heliocentrische kijk op de wereld nemen en het in zijn oude glorie herstellen. “Dat mensen kunnen evolueren door architectuur is een prachtige gedachte”, zegt ze.

Muurschildering in het Braemgebouw (VUB)