2 okt 2019 20:00 - 2 okt 2019

Bouwen aan vrede: mag het wat meer zijn?

Debat in het kader van de 30ste Vlaamse Vredesweek

België zetelt in 2019 en 2020 in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Onder het motto Consensus smeden, bouwen aan vrede voerden Belgische diplomaten de afgelopen jaren campagne om die zetel in de wacht te slepen. Met de campagne Bouwen aan vrede: mag het wat meer zijn? roepen we onze beleidsmakers op om deze mooie woorden om te zetten in daden. Laten we dus samen onze politici aanvuren en ervoor zorgen dat België echt investeert in vrede. Activiteit in voorbereiding.

i.s.m. De Vlaamse Vredesweek