29 mei 2024 19:00 - 29 mei 2024

Bouw mee aan een rechtvaardige stad met de Social Strike Game

Hou je van gezelschapsspelen en geloof je in een andere, meer rechtvaardige wereld ? Dan ben je welkom om de Social Strike Game te spelen.

Gebruik je verbeeldingskracht om collectieven en middelen in een stad te laten samenwerken met als doel een sociale strijd te voeren, een gemeenschap op te bouwen, crisissen aan te pakken, op belangrijke gebeurtenissen te reageren en een weerbaar ecosysteem te vormen. Denk Dungeons & Dragons, maar dan minder lang en met een revolutionaire insteek.

Tijdens de Social Strike Game moet je strategisch nadenken over de sociale strijd op de plek waar je woont. Wat is er nodig om een staking duurzaam te maken? Kan je lokale koffiebar binnen een half jaar het middelpunt van een beweging worden? Welk soort structuren heb je nodig om een solidaire beweging uit te bouwen? Hoe kan jouw groep samenwerken met andere collectieven? Welke vaardigheden kunnen activisten elkaar leren voor verschillende contexten?

Er zijn geen juiste antwoorden in de Social Strike Game. In dit spel werkt elke groep aan oplossingen voor een probleem. Een ceremoniemeester oordeelt over de impact en gevolgen ervan op basis van hoe goed de oplossingen zijn voorgesteld.

Hoewel het gezag van de MC’s absoluut en onwrikbaar is, hopen en verwachten wij dat zijn oordeel tot levendige discussies zal leiden.

Speel je mee?