24 nov 2020 13:30 - 24 nov 2020

Online – Boerenkrijg, de tegen de Franse bezetting

In het spoor van de Franse Revolutie van 1789, voerde het Franse regime systematische bezettingsoorlogen in de omgevende landen en daarbuiten. Die zogenaamde ‘Europese oorlogen’ zouden duren tot 1815. Dus tot bij de bekende, definitieve nederlaag van Napoleon in Waterloo.

Al brachten die bezettingen belangrijke en positieve administratieveen politieke hervormingen met zich mee, er werd ook op een ongenadige manier repressie gevoerd tegen wie zich verzette tegen de plunderingen en de verfransende taalpolitiek.

De fiscale maatregelen en de opeisingen van jongemannen voor de steeds talrijker wordende Franse oorlogen leidden in 1798 tot een gewapende opstand.

Frans-Jos Verdoodt, dr. in de wijsbegeerte en letteren en geschiedenis, en em. hoogleraar.

Organisatie: Peperfabriek (Elcker-Ik) en Masereelfonds Antwerpen