09 jul 2023 15:00

Big Jump in de Durme

Spring mee in de Durme voor proper water en zonder plastic!

Spring met mee voor een betere waterkwaliteit tijdens de Big Jump in de Durme. Net als duizenden burgers over heel Europa en in de rest van België, vragen we aandacht voor de waterkwaliteit in lokale waterlopen en dit jaar ook voor de problematiek van plastic.

Duizenden mensen in heel Europa duiken tegelijkertijd het water in. De Lokeraar doet het in de Durme. Ons doel? Politici overtuigen om ook de sprong te wagen. Zij moeten dringend maatregelen nemen om de Europese waterlopen terug gezond te maken.

Ben je bezorgd over de kwaliteit van onze waterwegen? Daar is alle reden toe. Momenteel voldoet geen enkele waterloop in België aan de Europese Kaderrichtlijn Water, die vereist dat al onze waterlopen in 2027 in ‘goede staat’ verkeren. Dat is betreurenswaardig. ”Met de Big Jump laten we zien dat we als burgers wakker liggen van de kwaliteit van onze rivieren”, zegt directeur van GoodPlanet Jo Van Cauwenberge. De kwaliteit van het water hangt onder meer af van de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen in het water. Daarom hebben we dit jaar gekozen om te focussen op het probleem van plastic dat nog te veel in onze waterwegen aanwezig is. Kom je mee springen om te laten zien dat jij proper water zonder plastic ook belangrijk vindt?

In Lokeren springen we nu al voor de negende keer in de Durme, dit jaar opnieuw tijdens de Moazoartfeesten, op onze vertrouwde plek aan de aanlegsteiger in het centrum ter hoogte van het Prinses Josephine Charlottepark. Dit jaar met verschillende standen

PROGRAMMA

12.00 Moazoartfeesten met reuze BBQ, Radio Rommelmarkt, streekbieren, dessertenbuffet en Kubb Tornooi

14.00 Big Jump FEST met standjes rond klimaat en ecologie

14.30 inschrijving voor de Big Jump aan de aanlegsteiger aan het Charlotte Park

15.00 BIG JUMP

18.00 einde