14 sep 2018 18:30 € 6 | € 8

Bezit, bezet, bezeten. Vrouwen eisen seksualiteit op

In de jaren ’60 was “La liberté du pere de famille “ in Brussel een wervend thema en lag het mede aan het succes van het FDF.  Dat men naar een oubollige rechtsbegrip verwees, om de taalvrijheid in het onderwijs te verdedigen en alzo tot een volledige verfransing van Brussel te komen spreekt boekdelen over een deel van de toenmalige maatschappij. Het burgerlijk wetboek van de door velen geprezen Napoleon had de rechtspositie van de vader en de echtgenoot in onze gewesten  versterkt en was vanuit  feministische oogpunt was helemaal geen vooruitgang. De dochter en de echtgenote werden sterk bevoogd. Tijdens deze rondleiding zal gids Erik Nobels de weg naar gelijkberechtiging van de vrouw in onze maatschappij en haar zelfbeschikkingsrecht op seksueel gebied verhalen. Plaats van afspraak: Amazone Kruispunt Gendergelijkheid. Eindpunt in de buurt van de Beurs.