10 nov 2018 20:00 - 10 nov 2018

Bewapening – in vredesnaam ?

Over de actualiteit van pacifisme met panelleden Annemarie Gielen (Pax Christi Vlaanderen), Ludo De Brabander (Vrede vzw), Sven Biscop (UGent en Egmont–Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen), Tom Sauer (UA). Moderator is Maarten Van Alstein (Vlaams Vredesinstituut)

Ongeveer een jaar na de (mislukte) poging van Camille Huysmans om de vrede te bereiken via een conferentie van alle socialistische partijen van de betrokken landen, zetten de geallieerden in augustus 2018 een hevig slotoffensief in dat op 11 november leidde tot het einde van de Eerste Wereldoorlog. Nadien is het internationale debat over nut en onnut van bewapening, defensie en militaire paraatheid nooit stilgevallen. Nog altijd is er de vrees dat de vele internationale spanningen en reële conflicten in een oogwenk kunnen escaleren tot een Derde Wereldoorlog. Met wereldleiders als Trump en Poetin, met alles wat zich in het Midden-Oosten afspeelt, zit het thema bijna dagelijks vooraan in het nieuws. Stof genoeg om op de vooravond van de herdenking van de wapenstilstand van 1918 na te denken over de actualiteit van vredesstrategieën. Vier sprekers wisselen van gedachten over kwesties als: moet Europa een eigen sterke defensiemacht opbouwen, eventueel los van de NAVO, heeft België het recht of de plicht om waar ook ter wereld zijn troepen in te zetten bij een militair conflict, en wat met de overheidssteun voor wapenhandel en wapenonderzoek? Het debat wordt ingeleid door historicus Luc Vandeweyer, die de gespreksthema’s verbindt aan het pacifistische engagement van Camille Huysmans.

i.s.m. Comité Herdenking Camille Huysmans 2018, het Vredescentrum van de provincie en stad Antwerpen