9 feb 2020 14:00 € 6 | € 8

Bevrijding, collaboratie en repressie

Een lezing door prof. Koen Aerts over de beeldvorming over collaboratie en repressie.

Koen Aerts (°1983) is historicus aan de Universiteit Gent. Zijn doctoraatsonderzoek verscheen in 2014 onder de titel ‘Repressie zonder maat of einde?’ Hij nam het initiatief voor de door het CegeSoma-Rijksarchief gerealiseerde referentiesite over de Tweede Wereldoorlog (www.belgiumwwii.be). ZIjn werk lag aan de basis voor de Canvas-docureeks ‘Kinderen van de collaboratie’ (2017) en hij werkte mee aan de vervolgreeks ‘Kinderen van het verzet’ (2019).