12 sep 2021 14:00 € 14 | € 16

Gents Universiteits Museum

Michiel Devijver

c/ Michiel Devijver

De Universiteit Gent beschikt over waardevolle en omvangrijke wetenschappelijke erfgoedcollecties (meer dan 400.000 objecten) uit alle mogelijke wetenschappelijke disciplines. Deze collecties ontstonden tijdens de 200-jarige geschiedenis van de universiteit en blijven groeien door het hedendaags wetenschappelijk onderzoek. Het GUM staat in voor het beheer van die collecties om ze op de juiste manier in kaart te brengen, aan het publiek te tonen en duurzaam te bewaren voor toekomstige generaties onderzoekers, studenten en bezoekers.

Een gids neemt onze groep mee op sleeptouw en duikt samen in het uitdagende en verrassende verhaal van het GUM (vaste + tijdelijke collectie). Wat hebben een Senufo-beeld uit Ivoorkust en de 19de eeuwse Chronoscoop van Hipp gemeen? Wat is er zo bijzonder aan de anatomische preparaten van Burggraeve? Waarin verschilde Jan Palfijn met zijn collega’s die ook een verlostang ontwierpen? Bestaan er meerdere ‘waarheden’?