14 mrt 2019 14:00 € 5 | € 5

Artemisia Gentileschi en vergeten vrouwelijke kunstenaars

Vrouwelijke kunstenaars zijn in de kunstgeschiedenis vaak al te stiefmoederlijk – of moeten we zeggen stiefvaderlijk? – behandeld. Maar deze vrouwen waren er wel degelijk en met werken die kwalitatief niet moeten onderdoen voor die van hun mannelijke tijdgenoten. Eén van de bekendste kunstenaressen uit de Italiaanse 17de eeuw is ongetwijfeld Artemisia Gentileschi. In de tentoonstelling De dames van de barok belichtte Museum voor Schone Kunsten in Gent eerder haar werk en dat van haar vrouwelijke tijdgenoten. Fabiene De Meulemeester doet voor ons deze illustratieve lezing in al haar pracht over.