18 feb 2020 20:00 € 3.25 | € 6.5

Armoede in Lokeren – In gesprek met Marc Justaert en praktijkwerkers

 

Heel veel mensen in Vlaanderen leven in armoede. Ze wonen in slechte en dure huizen, het is knokken om alles financieel rond te krijgen. De kloof tussen arm en rijk vergroot. Soms is de armoede er al generaties lang, soms is de armoede nieuw maar daarom niet minder pijnlijk. Marc Justaert geeft een scherpe inleiding over de problematiek en de oplossingen. Wat kan en moet een lokale overheid doen? Wat zijn zinvolle investeringen om armoede te bestrijden? Na de pauze splitsen we ons op in deelgroepen en laten we praktijkwerkers van De Moazoart, het Vagevuur en vzw Horizon aan het woord.

Marc Justaert, voorzitter Welzijnszorg