01 jun 2021 - 30 sep 2021

Arm Brussel / Rijk Beeld

De hoofdstad van Europa verandert razendsnel. De bevolking groeit zienderogen. Werkloosheid en armoede stijgen schrikbarend. De auto is de tiran van de stad. Brussel was tientallen jaren tweetalig, Brussel is een halve eeuw multicultureel. Ook dat is veranderd. Brussel is nu de stad van de hyperdiversiteit. De Brusselaars proberen elke dag opnieuw op een beschaafde manier samen te leven.

Filip Van Zandycke en Geert van Istendael presenteren de fietstocht Arm Brussel / Rijk Beeld een Brussels verhaal op basis van de foto’s gepubliceerd in het boek Arm Brussel van Geert van Istendael. Meer dan ooit wil dit boek laten zien: Brusselaar, waar je ook vandaan komt, dit is jouw stad, met haar verleden, haar ontstellende gebreken, haar kleine deugden, haar schaarse boeken en haar ontelbare verhalen.