22 okt 2022 11:00

Vrouwenstrijd: waar staan we vandaag, waar willen we naartoe?

‘Anoniem’ is een vrouw gaat over mensenrechten, moed, doorzettingsvermogen, verzet en burgerlijke ongehoorzaamheid.

Panelgesprek met:
Prof. emeritus Jean-Jacques Amy en prof. dr. Petra De Sutter.

In dit boek, waarvan de titel verwijst naar een citaat van de Britse femininiste Virgina Woolf, bespreekt vroeger hoogleraar gynaecologie, feminist en activist Jean-Jacques Amy de rode draad in zijn carrière, namelijk het onrecht tegenover de vrouw en de strijd voor gelijke rechten.

Amy biedt eerst een overzicht van verschillende types van geweldplegingen tegen meisjes en vrouwen door mannen, gaande van kindhuwelijken tot seksueel geweld. Ook Amy’s eigen inzet in de Belgische strijd voor de depenalisering van abortus wordt besproken. Daarna illustreren de portretten van acht emblematische vrouwen – van de mythische Antigone over de Algerijnse Djamila Boupacha tot de Amerikaanse levende legende Angela Davis – de doorslaggevende bijdrage die vrouwen lever(d)en op het vlak van gendergelijkheid en de humanisering van de samenleving. Vervolgens bespreekt de auteur de strijd voor emancipatie die Belgische vrouwen sinds 1830 voeren. Ondanks de enorme vooruitgang is die strijd zowel in België als wereldwijd nog lang niet gestreden. De laatste decennia is de democratie wereldwijd verkommerd. De herovering – en in vele landen de verovering – van medezeggenschap begint met de toekenning van gelijke rechten aan de vrouw.

 

Een korte biografie van beide sprekers:

Prof dr. Jean-Jacques Amy:
De beste introductie is de toelichting bij de toekenning van de Prijs Vrijzinnig Humanisme, die hij kreeg in 2021:

Jean-Jacques Amy, emeritus hoogleraar gynaecologie en verloskunde aan de VUB, wint de Prijs Vrijzinnig Humanisme 2021 van het Humanistisch Verbond. Hij is laureaat van de 17de editie van deze prijs omwille van ‘zijn levenslange activisme voor de rechten van verdrukten, in het bijzonder de rechten van de vrouw, vanuit de bekommernis voor de zorg van de patiënt die voor hem steeds primeerde, zelfs op zijn eigen belang’. Het Humanistisch Verbond reikt de prijs om de twee jaar uit aan een persoon of organisatie die getuigt van een vrijzinnig-humanistische levenshouding, visie en engagement.

Als jonge arts werd Jean-Jacques Amy geconfronteerd met de zware gevolgen van clandestien uitgevoerde abortussen. Gedreven vanuit een vrijzinnig-humanistische levenshouding en een geloof in gelijke rechten voor alle mensen en in het recht op zelfbeschikking, zette die confrontatie hem ertoe aan om de zorg voor vrouwen op te nemen. Daarbij schuwde hij de risico’s voor zijn eigen persoon niet en hij liet zich nooit intimideren door de eventuele juridische of professionele gevolgen van zijn engagement.

Die consequente houding en inzet maakte Amy tot de meest veroordeelde arts in het kader van zwangerschapsafbrekingen. Hij zei daarover vorig jaar in een interview: “Een arts is volgens mij deontologisch en ethisch verplicht om de wet te overtreden als dat in het belang is van zijn patiënt.” In 2019 bracht hij het boek ‘Anoniem is een vrouw. De strijd voor gelijke rechten’ uit, een statement over mensenrechten, moed, doorzettingsvermogen, verzet en burgerlijke ongehoorzaamheid. Amy schrijft daarin over de rode draad in zijn carrière: onrecht tegenover vrouwen en de strijd voor gelijke rechten.

Prof. Dr. Petra De Sutter
Zij is een top-wetenschapster in de biomedische wetenschappen, onderzoekster in de reproductieve geneeskunde, met vele wetenschappelijke artikelen op haar naam, politica voor Groen, in de Belgische senaat en tot 2020 in het Europees parlement. Op dit moment is ze Federaal vicepremier en minister van Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken.

Petra De Sutter is vurige voorvechtster van vrouwenrechten en rechten van LGBTQ+ en transgenders, voor wie ze een boegbeeld is. In de medische wereld is zij diegene die telkens het ethische aspect op tafel legt. Ze schreef enkele boeken, waaronder één over haar eigen leven, met de titel (Over)leven in 2016.

Organisatie Masereelfonds Antwerpen – werkgroep vrouwenmacht in samenwerking met De Groene Waterman.