13 jan 2018 20:00 € 12 | Gratis

Amnes(t)ie – Action Zoo Humain

Action Zoo Humain zet tijdens een talkshow in op de radicale verzoening. Gastheer: Bert Gabriëls. Gasten: een dochter van een Oostfrontstrijder en een moeder van een IS-strijder.
Amnes(t)ie snijdt zowel ons collectief verleden als de huidige precaire socio-politieke realiteit aan: wat kunnen we vandaag leren uit een periode in de geschiedenis waarin de ‘integratie’ en ‘genezing’ van fanatici een hot topic was? Kunnen we lessen trekken uit de herintegratie van collaborateurs na WOII met oog op de terugkeer van geradicaliseerde IS-strijders – vooral ook nu het kalifaat verbrokkeld is? Moeten we vergeten en vergeven? En is er een mogelijkheid tot verzoening? Wat zijn de implicaties voor de omgeving/familie van Oostfronters en IS-strijders en wat gebeurt er wanneer beide partijen oog in oog komen te staan?

Vergeet de prietpraat, het conflict, de geveinsde interesse. Amnes(t)ie lapt de 10 geboden van het TV-format aan de laars en trekt de kaart van de radicale verzoening, met als gastheer: Bert Gabriëls!

Amnes(t)ie is het derde luik van De Waarheidstrilogie (De Waarheidscommissie 2013, Join the Revolution 2015), waarin Action Zoo Humain meer vragen dan antwoorden oproept.

Regie: Chokri Ben Chikha en Tom Dupont
Dramaturgie: Zouzou Ben Chikha
Spel: Bert Gabriëls, Dahlia Pessemiers-Benamar, Marijke Pinoy