16 sep 2023 19:30

America Latina – herdenking 50ste verjaardag staatsgreep in Chili

Op 11 september 1973 kwam er een bloedig einde aan de regering van democratisch verkozen Salvador Allende. Een militaire dictatuur is toen begonnen onder leiding van generaal Pinochet.

Toen begon een donker periode van grove schendingen van mensenrechten. Pinochet liet duizenden tegenstanders arresteren, duizenden werden vermoord.

De democratie kwam pas terug in Chili in 1990 na de eerste vrije verkiezingen.

Een belangrijke erfenis van de dictatuur van Pinochet is de ultraliberale economie waarbij vele aspecten van de Chileense economie zoals het pensioensysteem, de gezondheidszorg, het onderwijs, … werden geprivatiseerd. De ongelijkheid werd verscherpt, de rijken werden rijker, de armen steeds armer.

Na de terugkeer naar de democratie werd weer een meer sociaal beleid gevoerd. Maar de ongelijkheid bleef groot en dit leidde tot een sociale uitbarsting eind 2019 waarin eerst jongeren, maar nadien een grote meerderheid van Chilenen, de ongelijkheid in de samenleving aanklaagden.

We willen de staatsgreep en de duizenden slachtoffers, waaronder president Salvador Allende, herdenken.

Tegelijk willen we een blik werpen op de situatie vandaag in Chili, na de sociale uitbarsting van 2019 die tot de verkiezing van Gabriel Boric als progressieve president heeft geleid. We werken hiervoor samen met professor Jorge Magasich (ULB).

En we willen ook die avond de situatie van Latijns-Amerika onder de loep nemen. Vandaar dat we vertegenwoordigers van enkele Latijns-Amerikaanse landen hebben uitgenodigd om de politieke situatie van hun land te komen presenteren in een panelgesprek.

Afsluiten doen we met muziek en dans uit Latijns-Amerika.