06 nov 2022 14:30 € 19.5 | € 21.5

Albert Baertsoen

In samenwerking met de Universiteit Gent zet het  MSK de schilder, tekenaar en graficus Albert Baertsoen (1866-1922) in de kijker: telg uit een Gentse fabrieksfamilie, een quasi autodidact, en één van de belangrijkste spelers in de Belgische en internationale kunstscène van het fin de siècle.

Door tijdgenoten werd Baertsoen als ‘le peintre de Gand’ omschreven, een eretitel die niet alleen op zijn artistieke belang wees, maar ook sloeg op zijn opmerkelijke liefde voor Gent. Zijn blik was vooral gericht op de vervallen, vervuilde, verlaten stad, die hij vanaf de vroege jaren 1890 talloze keren in beeld bracht.