27 jun 2019 20:00

Advocaat zijn in Turkije. Een risicovol beroep.

De autoritaire regering van Turkije valt de democratische oppositie en het middenveld frontaal aan. Vooral de couppoging in de zomer van 2016 was voor de regering een welkome gelegenheid om zelf een staat van beleg en uitzonderingswetten af te kondigen. Hiermee kreeg de regering van Erdogan de handen vrij om, naast de eigenlijke coupplegers, vooral ook de democratische politieke en maatschappelijke oppositie aan te pakken. Een andere mening erop na houden en oppositie voeren tegen de regering wordt sindsdien zwaar gecriminaliseerd en vervolgd. Die opposanten verdedigen is ook niet zonder gevaar. Advocaten worden automatisch gelijkgesteld aan de betichtingen van hun cliënten. Dit is een aanfluiting van het fundamentele recht op verdediging en weerwoord. Meer dan 1500 advocaten zijn sinds de zomer van 2016 hun licentie kwijt en ontslagen en/of gearresteerd en berecht. Vorig jaar zaten nog 570 advocaten in voorhechtenis, en 274 advocaten zijn reeds veroordeeld voor “lidmaatschap aan terreurorganisaties”.

Maar er is internationale solidariteit met de advocaten. Internationale belangengroepen van advocaten, mensenrechtenorganisaties… proberen de processen van de advocaten te volgen en druk uit te oefenen op de Turkse regering om haar greep op de justitie los te laten en eerlijke processen mogelijk te maken. Ook vanuit België is er solidariteit en waakzaamheid. Een werkgroep aan de balie van Brussel volgt deze processen ter plekke op en heeft ook protest georganiseerd voor het Turkse consulaat in Brussel, samen met het SAD, een Belgische belangenorganisatie van advocaten. De actie werd versterkt door de Franstalige Liga van de Mensenrechten en Amnesty International, SOS Turkey, de opposanten uit de Turkse diaspora en parlementsleden Simone Susskind (PS) en André De Bus (CDH). Dat was op 5 april 2019, de dag van de advocaten in Turkije. SOS Turkey is een breed platform in België die zich bekommert om de democratie en mensenrechten in Turkije. Het Masereelfonds heeft zich achter dit platform geschaard en roept mee op voor waakzaamheid en solidariteit.

Na de protestactie volgt nu een follow up-conferentie om de laatste situatie te begrijpen en de bescherming van de Turkse collega’s te blijven organiseren. Onder de patronage van Simone Susskind en André De Bus, en met de steun van voornoemde organisaties, wordt een conferentie gehouden met Turkse advocaten die van binnenuit een relaas zullen brengen en Belgische solidaire mensen. Toegang is gratis maar inschrijven voor de conferentie is verplicht bij orhan@masereelfonds.be