14 dec 2017 20:00 € 5 | € 7

Actueler dan Vandaag: Terugblik op Sovjet-cultuur

100 jaar Russische Revolutie brengt ons terug naar 1917

De Russische revolutie was niet alleen een politieke omwenteling, maar had ook een bevrijdende kracht op cultuur en kunst, althans in de beginperiode. De hoop op een betere samenleving bracht een explosie aan kunstzinnige creaties op alle vlakken. Van beeldende kunst tot muziek, van literatuur tot poëzie, artiesten en denkers allerhande brachten de geesten tot leven die de jonge Sovjet-staat zijn ziel kon geven. Maar er volgde een periode van censuur en repressie en de euforie verstomde. Naar aanleiding van 100 jaar revolutie blikken we terug op deze periode van paradoxen. Actueler dan Vandaag is een hoogstaande lezingenreeks aangeboden door het Masereelfonds, Willemsfonds, Davidsfonds en VZW Geert Van Bruaene. Inschrijven verplicht op actuelerdanvandaag@gmail.com of 02/5023880.