07 feb 2019 18:00 € 8 | € 6

Actueler Dan Vandaag: Bruegel

In het kader van de lezingenreeks Actueler dan Vandaag komt de curator van de Pieter Bruegel tentoonstelling aan de KBR, Vanessa Braekeveld, een lezing geven over de grafiek van Pieter Bruegel. Verplicht inschrijven bij actuelerdanvandaag@gmail.com. I.s.m Davidsfonds, Vermeylenfonds, Willemsfonds en Masereelfonds-Vijfhoek.