08 nov 2018 18:00 € 6 | € 8

Actueler Dan Vandaag: 70 jaar mensenrechten

Actueler Dan Vandaag is een kwalitatieve lezingenreeks met uiteenlopende onderwerpen, georganiseerd door het Davidsfonds, Willemsfonds, Masereelfonds, het Vermeylenkring en VZW Geert van Bruane. Het thema van vandaag is 70 jaar mensenrechtenverdrag. Lezing gebracht door Wies De Graeve (Amnesty International). Hoe is het gesteld met de mensenrechten? Is na 70 jaar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) toe aan grondige herdefiniëring of kan het best gekortwiekt worden, zoals sommige politici voorstellen? De lezing begint vroeg, om 18u, omdat we enerzijds pendelaars de kans willen geven om mee te doen, en anderzijds willen we met de geïnteresseerden achteraf gezellig tafelen in het Goudblommeke van Papier. Reservatie verplicht op orhan@masereelfonds.be of 02 502 38 80 ten laatste op 6 november