26 jan 2018 20:00

Actie voor een warme en solidaire samenleving

Organisatie: Halle Boven Hard, een samenwerkingsverbond tussen verschillende organisaties waaronder ACV,
Averechts, Halle Zonder Grenzen en het Masereelfonds. Met deze actie willen we een positieve boodschap
Brengen op de dag dat Theo Francken Halle bezoekt.