14 mrt 2021 15:00

Actie klimaatzaak

Het aftellen naar de pleitzittingen is begonnen. Meer dan 6 jaar zit er tussen de ingebrekestelling en de  pleitzittingen in de rechtbank. Meer dan 61.000 bezorgde burgers sloten zich de voorbije jaren aan bij Klimaatzaak om onze overheden aan te zetten tot doeltreffend klimaatbeleid. Zes lange jaren.
Maar nu is het aan ons
Voor de start van de rechtszaak, laten we nog eens luid van ons horen. Eén grote centrale klimaatmars zit er in deze Covid-periode niet in. Maar dat wil niet zeggen dat we niet conform de veiligheidsmaatregelen in eigen dorp of stad naar buiten kunnen trekken om te tonen dat we onze Klimaatzaak ernstig nemen. We zijn met veel en we zijn allemaal advocaat voor het klimaat!
Op zondag 14 maart verzamelen we met respect voor de afstandsregels op de pleinen van onze eigen steden of dorpen, in het zwart gekleed met een zelfgemaakte, witte advocatenbef.
We staan kort stil en laten een sirene afgaan, waarmee we de urgentie van de klimaatcrisis in de verf zetten. Een lokale trekker leidt alles in goede banen.