21 apr 2024 10:30 € 5 | € 5

Achiel Van Acker (II) – Lezing door prof. Luc François


Achiel van Acker, de chroniqueur van de Wetstraat

Luc François, historicus en hoogleraar aan de UGent, heeft zich verdiept in de dagboeknotities van Achiel Van Acker. In tegenstelling tot zijn bibliotheek en archief zaten die ongeordend en verspreid. En toch wel relevant : hij noteert enkel wat niet in officiële bronnen te vinden is.

Het grootste deel van die notities handelen over de jaren 1945-1950. En merkwaardig, ze handelen niet over de beleidsitems waar hij grote bekendheid mee verwierf zoals de sociale zekerheid, de kolenslag en het prijzenbeleid. Aan de politiek heikele koningskwestie daarentegen, die het land verdeelde en aan de rand van een burgeroorlog bracht, besteedt hij wel veel aandacht. En dus ook deze lezing.