02 okt 2017 19:45 - 00:00

500 jaar Maarten Luther

Duitsland viert dit jaar uitgebreid ‘500 jaar Luther’. De 16e-eeuwse Duitse theoloog stond mee aan de wieg van het protestantisme. 500-jaar geleden trok de Augustijner monnik Maarten Luther met zijn 95 stellingen van leer tegen de wantoestanden in de kerk, net zoals Erasmus. Luther ging tekeer tegen de praktijk van de aflaten, waardoor rijken de vergiffenis van hun zonden konden afkopen in plaats van boete te doen. Het belang van Luther is enorm. Het in de 16e eeuw compleet versnipperde gebied dat we vandaag Duitsland noemen, was een puzzel van kleine staten: graafschappen, prins- en hertogdommen, koninkrijkjes…Er werden heel verschillende Duitse dialecten gesproken. Luther is er met zijn bijbel in geslaagd om één standaardtaal te lanceren. Hij is ook de grondlegger van de religieuze muziek in de protestantse eredienst.

Deze activiteit kwam tot stand i.s.m. Vlaamse Club Brussel, Vermeylenkring, Willemfonds, Davidsfonds en VTBKultuur