14 nov 2023 20:00

Leesgroep: anti-imperialisme voor beginners

Leesgroep: anti-imperialisme voor beginners

De historicus Vijay Prashad is samen met Noam Chomsky één van de belangrijkste progressieve intellectuelen van het moment. Prashad is gespecialiseerd in internationale politiek en Noord-Zuidkwesties. Hij schreef hierover verschillende boeken en is vaak te zien in Webinars.

Met Masereelfonds Antwerpen willen we met deze leesgroep stilstaan bij zijn belangrijkste ideeën. We doen dit aan de hand van een bloemlezing (Nederlandse en Engelse teksten) van passages uit verschillende van zijn boeken en artikels.

Thema’s zijn o.a.

  • imperialisme en de kloof tussen Noord en Zuid.
  • militaire interventiepolitiek van de VS en zijn bondgenoten.
  • gewapende strijd.
  • ontwikkelingshulp.
  • rol van gender en etniciteit in ontvoogding van het Zuiden.

Begeleider is Marc Vandepitte, redactielid van DeWereldMorgen en auteur van boeken en artikels over deze kwesties.

De cyclus bestaat uit vijf avonden plus een startavond. We komen ongeveer één keer per maand samen. De deelnemers lezen telkens een aantal pagina’s en beantwoorden op basis daarvan vooraf enkele vragen. Deelnemers zijn niet verplicht om alle avonden mee te doen (maar het is wel de bedoeling)

Met de groep wordt bekeken of we (afwisselend) fysiek of online vergaderen. Alle data (na 14 november) zijn in samenspraak met de deelnemers. De fysieke vergaderingen gaan door in Antwerpen.

Agenda:

  • Kennismaking van de deelnemers
  • Afspraken rond aanpak van de leesgroep (wanneer, hoe, voorbereidingen, etc.)
  • Inleiding op imperialisme

Deze leesgroep is een gezamenlijk initiatief van Masereelfonds en DeWereldMorgen.
We richten ons in de eerste plaats op jongeren.