14 jun 2018 19:30 € 5 | € 7

200 JAAR Marx, literair en filosofisch

Lezing door Robert Wolff

Robert Wolff is professor emeritus van de Universiteit van Massachusetts gespecialiseerd in politieke filosofie. Hij omschrijft zichzelf als volgt : “op politiek vlak een anarchist, op economisch vlak een marxist en op religieus vlak een atheïst”. Hij schreef verschillende kritische studies over de filosofie van het liberalisme. Tot zijn bekendste werken behoren ‘A critique of pure tolerance’ (samen met H. Marcuse en Barrinton Moore jr.) en ‘In defense of anarchism’. Marx heeft geleid tot verschillende publicaties waarin hij een originele reconstructie van Marx’ centrale inzichten geeft. Tijdens zijn lezing zal hij het werk van Marx vanuit een originele invalshoek verhelderen. Meer bepaald zal hij ingaan op het verband tussen de literaire stijl en de filosofische inhoud van het werk va Marx.

De lezing is in het Engels, maar er wordt simultaan vertaling naar het Nederlands voorzien.

Masereelfonds Brugge gaat er naartoe!

Locatie
Ons Huis,zaal Fernandez

Vrijdagmarkt 9
9000 Gent

Praktische informatie

Aanmelden via brugge@masereelfonds.be of 0473-44 02 16

Org. : Masereelfonds i.s.m. Linx+ IMT