24 jan 2022 12:15

Red de sociale bescherming: Publieke actie aan het Grondwettelijk Hof.

Een coalitie van organisaties zal een verzoekschrift, tegen de wijzigingen in het Vlaamse decreet over de sociale bescherming, indienen bij het Grondwettelijk Hof.

De indiening van het verzoekschrift zet twee zaken in gang: enerzijds de rechtszaak van de organisaties tegen de Vlaamse regering; anderzijds de publieke campagne & de crowdfunding die de organisaties zullen voeren gedurende de looptijd van deze rechtszaak (we rekenen op ongeveer twee jaar). Het is belangrijk dat mensen weten wat er gebeurt, en waarom de wijzigingen in dit decreet (kort: het voorwaardelijk maken van sociale zekerheid) onrechtvaardig zijn en ons allemaal aanbelangen.

Om de rechtszaak en de campagne kracht bij te zetten, organiseren de indieners van het verzoekschrift een publieke actie op MAANDAG 24 JANUARI om 12u15 aan het Grondwettelijk Hof in Brussel (Koningsplein).

Iedereen is van harte welkom om daar te zijn en zijn steun te laten blijken. We mikken op 100 personen, en respecteren de corona-maatregelen die gelden in Brussel-stad. Het symbool van de actie is de PARAPLU, die staat voor onze sociale bescherming. Breng er dus gerust een (grote, kleine, gekleurde, kapotte,…) mee naar de actie, vergezeld van uw boodschap of die van uw organisatie.

U kan de zaak en de campagne verder ook steunen door onze crowdfunding te steunen, de website te delen en onze sociale media te volgen. Deze zullen allemaal gelanceerd worden op de dag van de actie, maar we delen al graag de webadressen met u:

www.mensenrechten.be/iedereenbeschermd (pagina met inhoudelijke toelichting, wordt gelanceerd op 24 januari)
https://giften.vluchtelingenwerk.be/iedereenbeschermd/~mijndonatie (directe link naar de crowdfunding)
www.facebook.com/iedereenbeschermd (wordt gelanceerd op 24 januari)

Aarzel niet contact op te nemen voor meer informatie. Dat kan via iedereenbeschermd@gmail.com. Alvast veel dank voor uw steun.