27 okt 2021 19:30

Uitgesteld: Over extreemrechts

Extreemrechts is een hardnekkig fenomeen dat regelmatig terugkeert en waarvan de curve vaak geflattened maar nooit gecrusht werd. Om het fenomeen te vatten moet zowel naar het verleden als buiten onze grenzen gekeken worden. Termen als fascisme en populisme helpen ons nauwelijks verder in deze specifiek 21e-eeuwse context. Want de geschiedenis herhaalt zich niet … en al zeker niet op dezelfde manier.

Dit werk analyseert de bijzondere aard van deze organisaties en hun discours. Het pleit voor ernstige reflectie en debat en roept op om actie te ondernemen, om mensen opnieuw warmte, hoop en perspectief te verschaffen. Om die verwachtingshorizon en die nieuwe solidariteit en verbondenheid te creëren moet nagedacht worden over strategie.

Auteurs Vincent Scheltiens en Bruno Verlaeckt nemen u mee doorheen hun boek. Daarna is er voldoende tijd voor uw vragen en opmerkingen.

Toegang is gratis. 
Inschrijven: andre@masereelfonds.be of bel naar 0494/751.355.