15 feb 2024 20:00 € 5 | € 5

1302: historische realiteit of mythe? Lezing Jan Dumolyn


11 juli is de officiële feestdag van de Vlaamse Gemeenschap. Die dag wordt de Guldensporenslag van 11 juli 1302 herdacht, toen het Franse ridderleger op de Groeninghekouter in Kortrijk een verpletterende nederlaag leed tegen milities van de Vlaamse steden.

Waar ging die historische strijd eigenlijk over? Hoe komt het dat de Vlaamse beweging 11 juli opeist als feestdag? Was het een revolutie van de kleine man? En wat waren de verdere gevolgen in de Lage Landen na 1302? Welke verhalen zijn gebaseerd op historische feiten en welke zijn fictie?

Historicus en hoogleraar middeleeuwse geschiedenis Jan Dumolyn (UGent) doorprikt de mythevorming rond 1302. Voor hem was de Guldensporenslag in de eerste plaats een sociale strijd. Dumolyn werkte als wetenschappelijk adviseur mee aan de televisiereeks ‘Het Verhaal van Vlaanderen’ en was lid van de commissie die de Vlaamse Canon samenstelde.