16 nov 2017 19:30

100 jaar Russische Revolutie

Met behulp van een Powerpointpresentatie tracht Peter Veltmans, stafmedewerker ACOD Financiën, een antwoord te formuleren op volgende vragen: waarom revolutie in Rusland, wat wilden de communisten, hoe verliep de revolutie en wat was het resultaat? De leuze van de revolutionairen licht al een tipje van de sluier: Land, brood, vrede! Alle macht aan de sovjets.

gratis

inschrijven: 03 226 36 32 of sven@masereelfonds.be

i.s.m. SAP-Antikapitalisten