22 jul 2021 14:00 - 16:30 € 7.00 | € 9.00

100 jaar Neder-over-Heembeek bij Brussel: een stukje stad weg van het dorp

100 jaar aanhechting van Neder-over-Heembeek bij Brussel: een stukje stad weg van het dorp
Honderd jaar geleden werd Neder-Over-Heembeek (net als Laken en Haren) grondgebied van Brussel. In 1921 annexeerde de Stad Brussel, in het kader van de bouw van de zeehaven,het grondgebied van de gemeenten die langs het kanaal lagen. Met de verwerving van Neder-Over-Heembeek wou de Stad echter niet enkel haar industriële activiteiten verder ontplooien maar ook beschikken over bouwgronden voor woningen .
In de jaren vijftig kreeg de ubanisatie wind in de zeilen, onder meer ten gevolge van de Expo 58. In de jaren zestig en zeventig leidde de suburbanisatie tot een snelle verstedelijking. Haren en Heembeek hebben geen eigen bestuur en de stad Brussel is hier planmatig tussen beide gekomen. Als de stad sociale woningen wil bouwen, dan kijkt het bestuur automatisch naar de gebieden met meer open ruimte, en dat is niet in de Vijfhoek. Neder-over-Heembeek is een Brussels woonuitbreidingsgebied geworden.
Er komen niet alleen nieuwe woningen, ook een middelbare school, er wordt nagedacht over de verkeerssituatie, de aanleg van een nieuwe tramlijn, die Heembeek met Brussel-centrum moet verbinden. Het Begijnenbosdal, een groene zone met forse hoogteverschillen, maakt deel uit van een mooi gebied van 65 ha met bossen, vijvers, moerassen, moestuinen en landbouwgronden. In het stadsbos werden op een oppervlakte van 22 ha al 15.000 bomen en struiken geplant. We verkennen een stukje stad, dat toch nog 2 dorpen omvat maar ‘het dorp’ komt nooit meer terug.

De Romaanse toren in het Meudonpark, Neder-over-Heembeek