4 dec 2019

Activiteit “Lyrisch activisme: poëzie en politieke strijd sinds 1848

De avonden van het lyrisch activisme verbinden poëzie en politiek aan de hand van het werk van dichters die maatschappelijke verandering hebben nagestreefd op een manier die ons nu kan inspireren. Op dit moment leven we, na een lange fase van depolitisering van de kunst en het maatschappelijk debat, in een tijdperk waarin maatschappelijke verandering noodzakelijk is. Het leven op de planeet zoals we dat kennen staat onder druk. Stug doorleven, schrijven en lezen staat gelijk aan de kop in het zand steken. Cruciale vragen hierbij zijn: Welke strijd te voeren? Waarvoor in de pen te klimmen? Hoe te schrijven? Deze heroriëntatie op de maatschappelijke taak van de literatuur willen we tijdens deze avond herdenken door de activistische mogelijkheden van het heden te verrijken met een blik achterom. Want onze geschiedenis bulkt van de inspirerende voorbeelden. En onze actuele poëzie is vol potentie. Ze moet alleen wel aan het licht te komen. Tijdens een van deze avonden spreken twee literatuurkenners over activistische dichters uit het verleden die nog altijd aanspreken. Ook komen er twee hedendaagse dichters aan het woord over hun streven naar maatschappelijke en politieke verandering. Door parallellen te trekken tussen crises uit de geschiedenis en nu presenteert deze avond literatuur en poëzie als activisme. 

Dominique De Groen 

(uit: SHOP GIRL, Aalst: Het balanseer, 2017, p. 41-45)

Free Trade Zone

Na het bezingen

van de lotgevallen

van katoenplant

zijderups

zandkorrel

pigment

zal ik

met de efficiënte bewegingspatronen

van het cyborglichaam

ritmisch

symmetrisch

kwantificeerbaar

een rivier van zout oversteken

de natte geesten afschudden

die aan mij kleven

ze offeren

aan de vrije handel

de productiemiddelen grijpen

en de dag tegemoet treden.

De machinezone

kent slechts één god

duikt

sneller dan haar schaduw

de abstractie in.

Mijn lichaam 

glijdt ongehinderd 

door gaten in de markt

een Free Trade Zone in en uit

en de Speciale Economische Zone

ontvangt mij

duty-free

maar ik verberg 

nog steeds iets:

een dood lichaam

het mijne.

De modderige stroom

voert lichamen vol arbeid

naar de betaalzone

naar de gaten

in een gecomprimeerde stad.

Ik lig neer

voel alles over me heen lopen

droom over de zachtste fijnste groenste stof

kots alles uit: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Ik sta middenin iedere zone

knipperend tegen het licht
van een opkomende zon.

Vrijdag, 20 maart 2020, 19u30, De Groene Waterman, Wolstraat 7, 2000 Antwerpen Met optredens van Dominique De Groen en Joke Kaviaar. Inschrijven: https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/lyrischactivismeantwerpen

Vrijdag, 3 april 2020, 19u30, De Koer, Meibloemstraat 86, 9000 Gent. Met optredens van Yousra Benfquih en Michael Tedja. Inschrijven: https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/lyrischactivismegent

Ism. UGent & ULiège, met steun van Literatuur Vlaanderen. Meer info: www.lyrischactivisme.ugent.be