Lidmaatschap Masereelfonds

Schaar je achter de acties en standpunten van een progressieve, kritische en onafhankelijke cultuurvereniging.

Waarom zou je lid worden?

Er zijn twee goede redenen om lid te worden:

  1. Eén, met je lidmaatschap geef je het Masereelfonds een luidere stem. Je schaart je achter een bonte verzameling progressieve mensen die kritisch naar de samenleving kijken, je versterkt een vereniging op zoek naar verwondering, verrassing, vernieuwing.
  2. Twee, met je lidmaatschap geef je het Masereelfonds een financieel duwtje in de rug, en dat kunnen we goed gebruiken nu de overheid de subsidiekranen jaar na jaar verder laat verkalken.

Wat krijg je voor je lidmaatschap?

6 overtuigende redenen om lid te zijn van het Masereelfonds

  • Je geniet een fikse korting op haast al onze activiteiten.
  • Je geniet een korting op een selectie boeken.
  • Je geniet 10% korting op een verblijf van vzw Volkstoerisme*.
  • Je ontvangt 4 keer per jaar Aktief, ons ledentijdschrift, met een activiteitenoverzicht van al onze afdelingen. 
  • Je zorgt ervoor dat het Masereelfonds de overheidsbesparingen overleeft.
  • Je schaart je achter de acties en standpunten van een progressieve, kritische en onafhankelijke cultuurvereniging.

* Aanbod Volkstoerisme:  2 hostels (Snuffel Brugge en Peace Village Mesen) en 2 campings (Groeneveld in Bacht-Maria-Leerne en De Lombarde in Lombardsijde). De korting is persoonlijk voor wie lid is, op vertoon van de lidkaart voor 2019. Dus niet voor gezinsleden die geen lid zijn (behalve voor kinderen en jongeren -18 jaar) of vrienden. Een afdeling die op bezoek komt geniet wel van een groepskorting van 10%.

Wat kost een lidmaatschap?

  • 25 € als gewoon lid.
  • 15 € voor studenten en vervangingsinkomens.
  • 10 € voor elk bijkomend lid onder hetzelfde dak.
  • 40 € als steunend lid.

Om lid te worden stort je een jaarlijkse bijdrage op de rekening van het Masereelfonds bij Triodos Bank: BE85 5230 8056 1306 (BIC: TRIOBEBB). Met als vermelding: ‘lid’ + je naam, of de namen van leden waarvoor je betaalt. Verscheidene leden onder hetzelfde dak betalen minder maar ontvangen samen één enkel exemplaar van onze publicaties en briefwisseling. Een lidmaatschapskaart is geldig voor een kalenderjaar en wordt u toegestuurd per post. 

Wil je ons financieel nog meer helpen? Doe een fiscaal aftrekbare gift

  • Je stort ten minste 40 € per jaar. Dat kan ook met maandelijkse stortingen.
  • Je ontvangt een fiscaal attest. Je hebt recht op een belastingvermindering van 45% van het geschonken bedrag.
  • Schrijf als vermelding uitsluitend het volgende: ‘Gift’ + je naam
  • Stort je gift uitsluitend op rekeningnummer BE41 5230 8077 5110
 • Een gift telt niet als lidmaatschapsbijdrage. Een gift mag volgens de fiscale wetgeving geen enkel voordeel opleveren.

Nog twijfels? Nog aarzeling?

Bel ons, schrijf ons of vraag een gratis proefexemplaar van ons tijdschrift aan via info@masereelfonds.be