Hoe lid worden ?

  • 25 euro
  • 15 euro voor mensen met een vervangingsinkomen en studenten
  • 10 euro voor een bijkomend lid onder hetzelfde dak
  • 40 euro steunend lid

Het lidgeld kan gestort worden op rekeningnummer BE85 5230 8056 1306 van het Masereelfonds. Met als vermelding: ‘lid’ + je naam of de namen van leden waarvoor je betaalt. Een lidkaart is geldig tot het einde van het lopende kalenderjaar. Binnen de drie weken ontvang je je lidkaart en Aktief, ons ledenblad.

Ledenvoordelen

  • Je geniet een fikse korting op haast al onze activiteiten
  • je geniet een korting op een selectie boeken
  • je geniet 10% korting op een verblijf van vzw Volkstoerisme *
  • je ontvangt vier keer per jaar Aktief, ons ledenblad
  • je zorgt ervoor dat het Masereelfonds de overheidsbesparingen overleeft
  • je schaart je achter de acties en standpunten van een progressieve, kritische en onafhankelijke cultuurvereniging

*Aanbod Volkstoerisme: 2 hostels (De Snuffel Brugge en Peace Village Mesen) en 2 campings (Groeneveld in Bacht-Maria-Leerne en De Lombarde in Lombardsijde). De korting is persoonlijk voor wie lid is, op vertoon van de lidkaart. Dus niet voor gezinsleden die geen lid zijn (behalve voor kinderen en jongeren -18 jaar) of vrienden. Een afdeling die op bezoek komt geniet wel van een groepskorting van 10%.