Sinds 1999 werken in België, zowel in Vlaanderen als Wallonië 2 netwerken van vakbonden, NGO’s en sociale actiegroepen samen tegen de verwoestende gevolgen van de financiële globalisering en liberalisering. In Vlaanderen wordt dit netwerk gevormd door FAN (Financieel Actie Netwerk), in Wallonië door RJF (Réseau pour la Justice Fiscale). FAN ijvert voor meer fiscale rechtvaardigheid omdat ze vaststellen dat overal ter wereld, en ook in België, het vooral de gewone mensen zijn die belastingen betalen. FAN organiseert sociale bewegingen, vakbonden, NGO’s en sociale actiegroepen in een netwerk. In een tijd van globalisering engageert dit netwerk zich voor een sociaal rechtvaardig, democratisch en progressief belastingstelsel. Door te ijveren voor meer fiscale rechtvaardigheid leveren zij een bijdrage aan het algemeen belang.

Meer info: http://www.hetgrotegeld.be/index.php/het_grote_geld/Nieuws/show