Commons Lab Antwerpen is een grassroots burgercollectief, opgericht begin 2018. Het is ontstaan als een soort spin-off vanuit ‘Antwerpen aan’t woord’. Een burgercollectief dat sinds 2004 experimenteert met allerhande beleidsparticipatie-initiatieven in Antwerpen. Het wordt steeds duidelijker dat de overheid niet bij machte is om alle problemen (groeiende ongelijkheid, klimaatverandering, armoede, eenzaamheid en uitsluiting) alleen op te lossen. Hier ziet Commons Lab Antwerpen een wenkend perspectief voor nieuwe burgergedreven instituties voor collectieve actie. De onvrede van de samenleving over de ‘onmacht’ van de overheid en de almacht van de (geglobaliseerde) markt, uit zich steeds meer in het herontdekken van instituties voor collectieve actie.

Meer info: https://www.commonslabantwerpen.org/