Het Masereelfonds is een cultuurfonds, genoemd naar de vermaarde graficus en houtsnijder Frans Masereel die zich opstelde als pacifist en links, sociaal bewogen activist. Wij zijn een progressieve vereniging die met een kritisch oog naar de samenleving kijkt. Wij doen dat vrij en vrank, zonder dogma’s, met oor en respect voor alle inzichten die bijdragen tot een solidaire, veelkleurige, rechtvaardige en radicaal democratische samenleving.

Je hebt de zakelijke leiding van de vereniging, en werkt hiervoor in duo samen met de inhoudelijke coördinator die instaat voor de inhoudelijke leiding en de coördinatie van het team. Deze vacature maakt deel uit van een transitie binnen onze organisatiestructuur en het is een uitnodiging om bij te dragen aan het leggen van deze nieuwe puzzel.

Functieomschrijving

Je bent verantwoordelijk voor het financieel beheer:

–        Je ontwikkelt in samenspraak met de inhoudelijk coördinator een strategische, coherente en duidelijke visie op het vlak van personeel, financiën, infrastructuur

–        Je maakt de begrotingen en de afrekeningen op, waakt over de werkingsbudgetten, gaat op zoek naar bijkomende financiering en volgt beleidsmatige evoluties en de vzw-regelgeving op

–        Je zorgt voor de financiële rapportage en de algemene financiële gezondheid van de organisatie, in overleg met de interne financiële commissie

–        Je superviseert de boekhouding en de boekhoudkundige transacties, in samenwerking met een extern boekhoudkantoor

–        Je schrijft mee subsidiedossiers, jaarverslagen en respectievelijke verantwoordingsdossiers

–        Je zoekt resultaatgericht naar nieuwe bronnen van inkomsten (sponsoring, eigen inkomsten maximaliseren…)

–        Samen met de inhoudelijk coördinator rapporteer je aan de Raad van Bestuur en overheden en volg je de controles op.

 Je bent verantwoordelijk voor het personeelsbeheer:

–     Je ontwikkelt en waakt over een hedendaags hr-beleid

–     Je bent verantwoordelijk voor het contact met het sociaal secretariaat en het opvolgen van payroll, vakantie e.a. verlofsystemen

–    Je volgt het preventiebeleid op

–   Je bewaakt de  contractuele aspecten rond het inzetten van vaste en losse medewerkers

Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de faciliterende diensten:

–   Je verzorgt de contacten met verschillende leveranciers van diensten en goederen

–     Je hebt de leiding over het gebouwbeheer

–     Je bent verantwoordelijk voor de verzekeringsportefeuille

–     Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen van alle wettelijke en statutaire verplichtingen

 Je ondersteunt het team en vrijwilligers m.b.t. zakelijke aangelegenheden.

Gewenst profiel

–        Je hebt een sterk zakelijk inzicht

–        Je hebt ervaring met financieel en personeelsbeleid

–        Je hebt boekhoudkundig inzicht en werkt vlot met financiële doelstellingen, begrotingen en budgetten

–        Je werkt punctueel, ordelijk en planmatig

–        Je beschikt over een analytische geest en kan helder en beknopt rapporteren en communiceren

–        Je kan collega’s ondersteunen en motiveren in dit domein

–        Je kan goed zelfstandig werken maar bent ook een teamspeler

–        Je bent diplomatisch in overleg en aanpak

–        Je kan goed omgaan met deadlines

–        Je hebt een grote maatschappelijke betrokkenheid en bent bereid om samen met de inhoudelijk coördinator het Masereelfonds mee duurzaam verder uit te bouwen

Ons aanbod

–        Een deeltijds contract van bepaalde duur met grote kans op verlenging

–        Een verloning volgens loonbarema 329.01 en relevante anciënniteit (B1a)

–        Een heel toffe werkplek

–        Vergoeding woon-werkverkeer

–        Je maakt deel uit van een enthousiasmerende en maatschappijkritische sociaal-culturele speler

–        Indiensttreding: zo snel mogelijk.

Solliciteren kan door je CV en motivatiebrief door te sturen naar Karim Zahidi, voorzitter van het Masereelfonds, via info@masereelfonds.be voor 31 januari ‘22.

Voor meer informatie kan je terecht op bovenvermeld e-mailadres en/of 09/225 38 53.