#Beternacorona

  • De Masereelfonds-afdeling Vilvoorde heeft de koppen bij elkaar gestoken om de krijtlijnen uit te tekenen voor een betere post-corona samenleving. U kan deze bundel bekijken via deze link: 9- Doc Def BeterNaCorona Mf Vilv
  • Ook LEF, het Links Ecologisch Forum, heeft de oefening gemaakt: Standpunt LEF
  • Interessante artikels #BeterNaCorona

Denktank Minerva

https://www.denktankminerva.be/analyse/2020/4/27/zal-de-covid-19-crisis-het-einde-van-de-neoliberale-globalisering-inluiden

https://www.denktankminerva.be/opinie/2020/5/3/corona-is-slechter-voor-de-gezondheid-dan-een-economische-crisis

https://www.denktankminerva.be/opinie/2020/6/5/de-koers-win-je-niet-met-een-surplace

https://www.denktankminerva.be/opinie/2020/4/22/hoe-laten-we-covid-19-onze-steden-hertekenen

https://www.denktankminerva.be/opinie/2020/4/10/een-rechtvaardiger-wereld-zal-samengaan-met-deglobalisering

https://www.denktankminerva.be/opinie/2020/4/7/het-coronavirus-tegen-de-markt

https://www.denktankminerva.be/opinie/2020/4/6/het-coronavirus-precaire-arbeid-en-de-crisismaatschappij

MO*

https://www.mo.be/zeronaut/circulaire-economie-als-behandeling-van-COVID-19

https://www.mo.be/interview/we-hebben-een-economie-van-de-zorg-nodig-zorg-voor-mens-en-planeet

https://www.mo.be/interview/een-rechtvaardige-wereld-kan-zonder-hulp-de-huidige-wereld-heeft-behoefte-aan-samenwerking

https://www.mo.be/podcast/olivier-de-schutter-armoede-verminderen-n-de-economie-vergroenen-kan-alleen-door

https://www.mo.be/de-ontwikkelaars/corona-afrika-une-crise-peut-en-cacher-une-autre

https://www.mo.be/essay/vergeet-niet-wat-je-gezien-hebt

Masereelfonds 

https://www.masereelfonds.be/publicaties/aktief-2020-nummer-3/