Russische Revolutie

Nationale dagactiviteit op zondag 26 november in CC DE Markten, Brussel

Het Masereelfonds, samen met vele andere partnerorganisaties, organiseert naar aanleiding van 100 jaar Russische Revolutie, een activiteit om aandacht te besteden aan deze belangrijke historische gebeurtenis. De bedoeling is veelzijdig. Enerzijds willen we een feitelijke relaas brengen van de gebeurtenissen van 1917 en de sociale en economische omstandigheden en anderzijds willen we deze revolutie en zijn politieke en sociale gevolgen beoordelen en een bilan opmaken. Voor Rusland zelf, en de politieke wereldgeschiedenis van de 20ste eeuw. Wij willen niet enkel een historische beschouwing maken maar ook de politieke discussie aangaan over de verwezenlijkingen, maar ook over het verdere verloop ervan en het afglijden in een dictatuur.
Dit is maar een deelaspect van de activiteit die wij plannen. We willen deze gelegenheid gebruiken om ook stil te staan bij de rijke Russische literatuur en kunsten. Het ontstaan van de sovjet-staat heeft ongetwijfeld een grote invloed gehad op de Russische literatuur, muziek en beeldende kunst. We willen in verschillende workshop Sovjet-Russische klassieke muziek en po√ęzie brengen en ook aandacht besteden aan de constructivistische kunststroming die nauw verweven was met de revolutie.

Het programma ziet er als volgt uit:
9u30: ontvangst met koffie
10u-11u: Plenaire zitting met welkomstwoord en openingsspeech
11u-12u (of 12u30): werkgroepen en workshops
12u-14u: middagpauze met warm eten uit de Russische keuken
14u-15u: werkgroepen en workshops
15u-17u: Plenaire zitting met re-enactment, vrije politieke discussie en afsluitend woord
17u-18u: slotreceptie met muzikale voorstelling
Doorlopend is er een standenmarkt met een muziekhoekje