Nieuw Vlaams Talent

Een online databank met deskundigen van andere etnische herkomst

Mensen van andere etnische herkomst worden vaak enkel gevraagd als het gaat om zogenaamd typisch ‘allochtone’ materies zoals integratie, racisme, hoofddoeken, Islam, multi- of interculturalisme. Amper worden ze aangesproken voor lezingen, debatten, colloquia,… over andere thema’s. Het middenveld heeft dringend behoefte aan een instrument waarin deskundigen van andere  afkomst vermeld staan, die competent zijn in de meest uiteenlopende sectoren.
Naar analogie met de gids ‘Zeg niet te gauw, d’r is geen vrouw’, een lijst van vrouwelijke deskundigen, werkte het Masereelfonds i.s.m. de Federatie van Zelforganisaties Vlaanderen (FZOVL), de Unie van Vooruitstrevende Verenigingen (CDF) en de Federatie van Marokkaanse Verenigingen (FMV), aan een databank. Het resultaat is te zien op www.nieuwvlaamstalent.be

Met dit instrument willen wij een bijdrage leveren tot een positievere en vooral juistere beeldvorming van mensen van andere etnische afkomst. Bovendien vervult het een voorbeeldfunctie. Zo’n databank bewijst immers dat men iets kan bereiken in de samenleving, dat men gewaardeerd wordt als deskundige.