Studium Generale

Een lezingencyclus die studenten, doctorandi en het brede publiek samenbrengt om te informeren over belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. De thema’s van de lezingen van Studium Generale zetten door hun interdisciplinariteit aan tot grensoverschrijdend denken. Ze verruimen de horizon van de deelnemers en voeden de nieuwsgierigheid van een ge├»nteresseerd en goed ge├»nformeerd publiek.

Het programma in Antwerpen: Studium Generale Antwerpen

Het programma in Gent: Studium Generale Gent