Human Ecology

In het Leuvense organiseert het Masereelfonds regelmatig activiteiten onder de noemer Human Ecology. Het is de bedoeling om de ecologische problematiek open te trekken tot alle mogelijke maatschappelijke aspecten: van het economische over het sociale tot het culturele.
Om het thema uit diepen organiseren we debatten, voordrachten, informatieavonden, uitstappen, groepsbezoeken en filmprojecties. Tot nog toe behandelden we al onderwerpen zoals de invloed van de klimaatsverandering op de gezondheid, duurzame energiebronnen, het biogewas hennep, de nieuwe controverse rond kernenergie, de mogelijke impact van een klimaatbeleid op arbeid en werkgelegenheid, biobrandstoffen in vraag gesteld.
Vaste medeorganisatoren zijn de Bond Beter Leefmilieu, MO*-mondiaal magazine en Terra Reversa