The art of organising HOPE

In 2018 – exact honderd jaar na het einde van de wrede Eerste Wereldoorlog – willen diverse Gentse organisaties een multimediale podiumproductie presenteren die gebaseerd is op hoe jonge Europeanen vandaag op een dynamische en vitale manier over de toekomst van Europa reflecteren.
Terwijl de EU de individuele lidstaten strenge begrotings- en besparingsnormen oplegt, leggen de EU Commissie en de Raad van Europa weinig tot geen sociale normen op. In alle Europese lidstaten merk je dat burgers zelf aan de slag gaan om het dwingende economische karakter van het EU-beleid te corrigeren.
Na een fase van grondige research en inventarisatie,  hebben 8 groepjes van burgers en kunstenaars door de Europese lidstaten gereisd op zoek naar inspirerende en toekomstgerichte praktijken en vertogen.

Volg ons project : The Art of Organising HOPE