Coördinatie voor de opheffing van de blokkade tegen Cuba

De ‘Coördinatie voor de opheffing van de blokkade tegen Cuba’ werd in de jaren ’90 opgericht en kende vele jaren een actieve werking. Door besparingen viel de werking van de Coördinatie een aantal jaren stil, tot vorige jaar enkele organisaties het initiatief namen om de werking nieuw leven in te blazen.De toenadering van Barack Obama naar Cuba had bij veel mensen de verkeerde indruk gegeven dat er een eind aan de blokkade was gekomen. Dit misverstand recht te trekken was een belangrijke reden voor de doorstart. Ondertussen zetelt President Trump in het Witte Huis; hij herneemt de oude agressieve strategie tegenover Cuba. Daarom is actie tegen de eenzijdige VS-blokkade van Cuba nog meer nodig.

De Coördinatie actualiseerde de oude platformtekst, maar behield de geest ervan, met als belangrijkste bedoeling om de steun van zoveel mogelijk organisaties en personen te krijgen. De platformtekst zegt letterlijk: “Men kan uiteenlopende meningen hebben over Cuba, maar dit belet niet dat we ons kunnen verenigen om de blokkade te veroordelen en de opheffing ervan te eisen. Zij beperkt immers de ontwikkeling van het land en belemmert een beter levenspeil voor de bevolking van het eiland”.
Zo denkt ook de wereld erover. Op 1 november 2017 keurde de Algemene Vergadering van de VN een motie goed waarin ze de VS oproept om de blokkade tegen Cuba volledig op te heffen. De Europese Unie noemt de blokkade achterhaald en onwettig.

https://stopdeblokkade.be