Hart boven Hard

Hart boven Hard is een beweging van burgers en verenigingen die geloven dat onze democratie rijker mag worden ingevuld dan enkel het kleuren van een bolletje om de zoveel jaar. Wij geloven dat het belangrijk is om na te denken over hoe onze samenleving georganiseerd is, we willen van gedachten wisselen over hoe we de toekomst zien en onze stem laten gelden in het publieke debat door op allerlei manieren onze blik op de samenleving duidelijk te maken. Maar waar staan we dan inhoudelijk voor? Hart boven Hard verenigt mensen die geloven in solidariteit, duurzaamheid en inclusiviteit, wij gaan voor een samenleving waar waarde boven winst gaat.

Het Masereelfonds ondersteunt de campagne ‘ART.23’ van HBH, kom er hier alles over te weten. En vooral, bepaal mee de prioriteiten van de volgende regering, vul de enquĂȘte in!

Karin Verelst sprak voor Aktief, ledenblad Masereelfonds, met Maxime Stroobant. Maxime was hoogleraar arbeidsrecht aan de VUB van eind jaren zestig tot de jaren negentig en hij was senator voor de SP van 1988 tot 1995. Hij was lid en initiatiefnemer van de commissie sociale grondrechten in de Senaat waar het voorstel voor art. 23 eind de jaren tachtig werd voorbereid. Maxime is momenteel voorzitter van Masereelfonds Vilvoorde. Lees hier het volledig interview of vraag een proefexemplaar van ons laatste nummer (jrg. 2/2019) aan.