2018 = Karl Marx jaar

Het marxisme is voor het Masereelfonds een belangrijk referentiekader en een instrument van politieke analyse.

In het jaar waarin Marx zijn 200ste verjaardag zou vieren, zullen her en der Marx activiteiten geprogrammeerd worden. Hou voor de lokale activiteiten zeker onze website in het oog. Hierna volgt een overzicht.

  1. Uitstap naar Trier van vrijdag 11 t/m zondag 13 mei =  VOLZET
  2. Internationaal gastspreker Prof.em. Wolff, “MARX, filosofisch en literair ontrafeld” – 14 juni, Gent, Ons Huis, Vrijdagsmarkt 9
  3. In het najaar zullen enkele “intensieve gesprekken” over fundamentele aspecten van het marxisme aangeboden worden:
  • Marxistische filosofie en methode , door Karim ZAHIDI

Bestaat er een marxistische filosofie en een marxistische wetenschappelijke methode? Statuut van historisch materialisme en dialectiek?

  • Jonge Marx in België , door Jelle VERSIEREN

Jelle zal het leven en denken van de jonge Marx in België belichten. Met de korte conclusie dat die periode, van begin 1845 tot begin 1848, Marx tot het concept van het historisch materialisme kwam. Hij importeerde hierbij alle debatten die tot 1844 gaande waren in Duitsland, zowel filosofisch (Jong-Hegelianen) als politieke economie (begin van de breuk met passieve exegese van Engelse politieke economie in Duitsland). Qua  politiek denken en doen kwam hij tot de conclusie dat je een massapartij en nationale vakbonden nodig hebt om iets te bereiken.

  • Klassen : conceptvorming, door Fred LOUCKX

Klassen zijn relevant voor het verklaren van het onstaan van een economisch surplus en de verdeling ervan. Klassen: welke criteria voor afbakening (eigendom van productiemiddelen, controle over de productie,..?). Klassen of klassefuncties?

  • Arbeidswaardeleer en uitbuiting, door Ludo CUYVERS

Wat is het economisch surplus, hoe ontstaat het en door wie wordt het toegeëigend (← klasse-concept)? Wat is de relevantie van de arbeidswaardeleer? Waarom is er een waarde-theorie nodig? Kunnen de oorsprong van de winste en uitbuiting begrepen worden zonder de arbeidswaardeleer? Heeft de arbeidswaardeleer een empirische betekenis (operationaliseerbaar)?

Het worden interactieve sessies.

3. Uitstap naar Londen (programma in voorbereiding)

4. Marx in onze afdelingen: Brugge , Gent

De film van Raoul Peck ‘Der Junge Karl Marx’ zal door verschillende afdelingen vertoond worden. Een interessant artikel over de verfilming van de jonge Karl Marx vind je hier.