Het Masereelfonds is een cultuurfonds, genoemd naar de vermaarde graficus en houtsnijder Frans Masereel (1889-1972) die zich opstelde als pacifist en links, sociaal bewogen activist. Wij zijn een progressieve vereniging die met een kritisch oog naar de samenleving kijkt. Wij doen dat vrij en vrank, zonder dogma’s, met oor en respect voor alle inzichten die bijdragen tot een solidaire, veelkleurige, rechtvaardige en radicaal democratische samenleving.

Wij horen thuis in het linkse middenveld van de vakbonden, de milieubeweging, de vredesbeweging, de vele organisaties en actiegroepen voor sociale en economische gelijkheid. Maar we blijven wel altijd onafhankelijk, daar staan we op. We maken tijd voor kunst, voor maatschappelijk debat, voor actuele vraagstukken. Maar ook voor ontspanning. Kritisch, progressief en onafhankelijk, daar dingen wij nooit op af.

ONS TEAM

Nationaal coördinator  : Kelly Franceus

Educatieve medewerkers:

Ann-Sophie Hoste

André Van Ekelenburg

Daan De Ron

Koen de Visscher

Communicatieverantwoordelijke: Leen Van Waes

Boekhouder en personeelsadministratie: Lutgart De Boever

Hoofdredacteur Aktief: Jelle Versieren

ONZE MISSIE

Wij zijn een progressieve sociaal-culturele vereniging die kritisch naar de wereld kijkt. Wij doen dat vrij en vrank, zonder dogma’s, met oog en respect voor alle inzichten die oprecht willen bijdragen tot een solidaire, rechtvaardige, ecologische en democratische samenleving.

In die samenleving willen wij dat alle mensen, zonder enig onderscheid, vrij en gelijk zijn, zodat ze toegang hebben tot alle beschikbare middelen om hun zelfverwezenlijking mogelijk te maken. Wij gaan ervan uit dat het kapitalisme wereldwijd de toegang tot deze middelen voor een groot deel van de bevolking onmogelijk maakt. Niet alleen omdat het fundamentele en structurele ongelijkheid produceert maar ook omdat ze een gevaarlijke roofbouw op de ecologische evenwichten en middelen van onze planeet pleegt.

Wij onderschrijven niet alleen de principes en de regels van de democratie en van het Europese verdrag inzake de rechten van de mens, we passen ze ook toe in onze werking. We ijveren ook voor de onverkorte toepassing en actieve verdediging van deze rechten in alle domeinen van het maatschappelijke leven.

Wij horen thuis in het linkse middenveld van organisaties en actiegroepen voor sociale, culturele en economische gelijkheid waar onder meer ook de vakbonden, de milieubeweging, vrouwenbeweging of de vredesbeweging toe behoren. Samen met hen bestrijden we alle vormen van discriminatie en racisme. Maar we blijven wel altijd onafhankelijk, daar staan we op.

We willen plaats maken voor levensvreugde en maatschappelijk engagement. Dat doen we met vorming, informatie en discussie, actie en kunst. Maar ook met ontspanning.

Het gedachtengoed van de brede, radicale socialistische beweging, haar historische verwezenlijkingen evenzeer als haar mislukkingen en ontsporingen, beschouwen wij als een referentiekader in onze zoektocht naar een betere wereldorde. Het is een leerschool die we willen blijven gebruiken in het maatschappelijk debat.

Kritisch, progressief en onafhankelijk, zo vatten wij de opdracht van het Masereelfonds samen.