28 jun 2024

Open brief aan het VGC-college

Aan het VGC-college
T.a.v. Collegevoorzitter Elke Van den Brandt
Botanic Building
Sint-Lazaruslaan 10, 13de verdieping
1210 Brussel
Brussel, 28 juni 2024

Geachte leden van het VGC-college, 

De spilindex is de laatste jaren verschillende keren overschreden. Sinds begin 2021 zijn de lonen daardoor al met 19,51% gestegen. Het planbureau verwacht dat de volgende spilindex wordt overschreden in februari 2025. Daardoor zouden de lonen in de social profit in april 2025 opnieuw met 2% stijgen. 

Deze stijging komt voor de socioculturele sector en de zorg- en welzijnssector bovenop de in de VIA 6-akkoorden goedgekeurde loonsverhoging, die afhankelijk van het paritair comité varieert van 1,1 tot 4,5%. Dit akkoord geldt voor alle medewerkers van de betrokken paritaire comités, maar wordt lang niet voor elke medewerker gefinancierd. 

In 2022 bekwamen we een verhoging van de subsidies van 3% vanaf 2022, een recurrente toezegging van 3% vanaf 2023 en voor een aantal organisaties die verbonden zijn aan VIA 6 zelfs 4% en 3% voor 2024. De inflatie werd daarmee niet helemaal afgedekt. Als de indexering achterop hinkt, vergroot de kloof tussen de uitgaven en de subsidies die men van VGC ontvangt. Voor heel wat organisaties betekent dit telkens een waslijst aan besparingen. Vanaf 2014 tot 2024 betekende dit nog steeds een koopkrachtverlies van meer dan 30 %.  

We kloppen vandaag opnieuw aan bij VGC, want de onvoldoende indexering van structurele middelen via convenanten en meerjarige subsidies door de VGC blijft een zwaar knelpunt vormen voor veel organisaties in het Brusselse werkveld. 

We stellen vast dat de VGC zowat de enige Vlaamse overheid is die de indexering van alle subsidies niet structureel toepast. We vragen om vanaf 2025 onze subsidies automatisch en structureel te indexeren en hiervoor de nodige voorzieningen te treffen. Op die manier zou men werkingskosten en verloning eindelijk correct kunnen compenseren.  

Verdere verarming moet men dringend een halt toeroepen. De prijsstijgingen bleven immers onverminderd doorgaan met het risico dat er verder bespaard wordt ten koste van het personeel en van de werking. 

Afbouw van het middenveld impliceert afbouw van de dienstverlening naar de Brusselaar en ondergraaft het VGC-beleid. Het mag niemand verbazen dat steeds meer organisaties zo in moeilijke papieren komen en dat de buffers stilaan ontbreken om de minste financiële schok op te vangen. 

Bijkomend vragen we om de toekenning van social-profitmiddelen in de toekomst te laten verlopen via het sociaal overleg. We stellen voor om voortaan de besteding van de middelen die vanuit het Brussels Non-Profit Akkoord voor onze sectoren aan de VGC worden toegekend, te bespreken met VGC en de sociale partners in het daartoe binnen Brupartners opgerichte Permanent Platform voor Dialoog en Overleg in de Non-Profitsector.  

Wij waardeerden de inspanningen die de VGC deed, maar zagen dit als een beloftevolle start. Er is meer nodig. We verwachten van het nieuwe college tot het einde van de legislatuur de volledige koopkrachtcompensatie.  

Dat deze brief ondertekend wordt door 110 organisaties bewijst dat dit alarmsignaal breed gedragen is en men van de overheid meer verwacht. 

Openstaand voor verder constructief overleg, tekenen we met een vriendelijke groet, 

A Two Dogs Company vzw, Aquatix BXL, ART BASICS for CHILDREN, ART2WORK, Arthis vzw – het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis , Avansa Citizenne vzw, Avila, Baita vzw, BBJJA vzw, be.brusseleir vzw, Beursschouwburg, Bindus vzw, Brede School Buiten de Lijntjes, Brede School De Witlofkinderen, Brede School Historisch Molenbeek en Maritiemwijk, Bricoteam, Brik – Student in Brussel vzw, BRONKS, Brukselbinnenstebuiten, Brussel Onthaal vzw, Brussels Ouderenplatform, Buurtwerk Noordwijk vzw, CASABLANCO, CAW Brussel , CCV, Choux de Bruxelles – Artist Collective, Cinema Nova, Circus Zonder Handen, Cohort Productions, Constant,  Vereniging voor Kunst en Media, Cosmos vzw, Cultureghem vzw , Cultuurvuur, Curieus vzw, Damaged Goods, Dar al Amal vzw , D’Broej , De Buiteling vzw, De Buurtwinkel, De Federatie sociaal-cultureel werk & amateurkunsten, De vrienden van brosella vzw, De Welvaartkapoen, Elmer vzw, Familiehulp, FeBIO, Femma vzw, FIX vzw, FMDO, Folioscope / Anima Festival, Formaat vzw, Foyer vzw, FZO-VL , Globe Aroma, Great Investment/ Mette Ingvartsen, Groot Eiland, Growfunding, Het Collectief vzw, Hiros, Internationaal Comité vzw, JES vzw, Jeugd en Muziek Brussel, Kaaitheater, Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg vzw, Kunstatelier Opperstraat vzw, Kunstenfestivaldesarts, Kunstenwerkplaats vzw, Kuumba vzw (Het Vlaamse-Afikaanse Huis), KVS, KWB, La Loge, Lasso, LD³, Les Gazelles de Bruxelles vzw, Level Five vzw, Lhiving vzw, Ligo Brusselleer, Maks vzw, Manus BXL, Masereelfonds, MetX, Molenbeek Rebels Basketball, Moussem, MPC Sint-Franciscus, Muntpunt, Muziekpublique, nadine vzw, Needcompany, Neerhof vzw, Passa Porta, Pilar vzw, Q-O2, RWDM Girls vzw, Sabzian, Samenwerken aan Kinderopvang Brussel vzw, Sociare, Socioculturele werkgeversfederatie, STARTPROjecten, Toestand vzw, Tracé Brussel vzw, Tristero vzw, Ultima Vez vzw, Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw, Voem vzw, VOLTA , WIELS, Wijkhuis Chambery, Willemsfonds BHG vzw, workspacebrussels, Zinneke, Zinnema, Huis van het Nederlands, Bruzz.

Contactpersonen:

Herwig Teugels, herwig.teugels@kenniscentrumwwz.be , 0495 66 11 62 

Hannes Renglé, hannesrengle@defederatie.org , 0485 29 19 68 

Kristien Musch, kristien.musch@sociare.be , 0497 83 62 93 

Cc aan uittredend VGC-collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra Ans Persoons, uittredend VGC-collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw Sven Gatz en uittredend Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding Benjamin Dalle.