20 May 2020 20:00 € 2 | € 4

Toekomstplannen voor de Oostendse haven

Entrepotgebouw, als symbool voor de verzoening van oud en nieuw en het herdynamiseren van de Haven.

Foto: Entrepotgebouw, als symbool voor de verzoening van oud en nieuw en het herdynamiseren van de Haven.

Gesprek met haven-CEO Dirk Declerck.

Er beweegt heel wat in en om de havens aan de Noordzee. Ook in Oostende worden nieuwe bedrijven aangetrokken en grootse plannen gesmeed. Een bredere geul terwijl de appartementsblokken en de nieuwe plezierhaven vorm krijgen. Zijn groei, leefbaarheid en toerisme met elkaar verzoenen? Worden sommige activiteiten daarom geweerd? Wat met de congestie van de wegen? Krijgt Oostende walvoeding voor de schepen en de platforms? Een waterstoffabriek met dito industrie? Of wordt Oostende op de kaart gezet voor het onderhoud van de windmolenparken? Kunnen visserij en waardevol industrieel erfgoed Oostende een haven geven op maat van wonen en toerisme? Heel wat vragen maar haven-CEO Dirk Declerck is bereid om een en ander toe te lichten. Kortom, welk soort haven krijgt Oostende?